Korte forbrugsgoder

Korte forbrugsgoder

Definition

Varer, der er kortvarigt forbrugte og relativt billige, fx fødevarer.