Kontokort

Kontokort

Definition

En oversigt over virksomhedens ”handlinger” på en given konto. Kontokortet viser posteringer på finanskontoen for en bestemt regnskabsperiode.