Køb-og-smid-væk-samfund

Køb-og-smid-væk-samfund

Definition

En betegnelse for et samfund præget af stort forbrug af materielle ting, der kasseres, selvom de er anvendelige.