Kerneydelse

Kerneydelse

Definition

En virksomhed eller organisations egentlige produkt- eller serviceydelse. Dét (kernen), virksomheden sælger.