Kapitalstruktur

Kapitalstruktur

Definition

En virksomheds andel af langfristet lån til sin egenkapital.