Kapitalpension

Kapitalpension

Definition

En måde, hvorpå en person kan få udbetalt ét samlet beløb, når vedkommende når pensionsalderen. Alternativt får man en løbende pensionsindtægt.