Kapitalklasse

Kapitalklasse

Definition

En gruppe kapitalandele, hvortil der er knyttet de samme rettigheder eller pligter.