KAO

KAO

Definition

Forkortelse for: Kapitalafkastordningen
En beskatningsmetode, der kan anvendes, hvis en person er indehaver af en personligt ejet virksomhed.