Iterativ proces

Iterativ proces

Definition

En proces, der har til formål at nå frem til en beslutning (eller et ønsket resultat) ved at gentage en analyserunde for at tilnærme sig den ønskede beslutning med en gentagelse (iteration). Fordelen med en iterationsproces er at undgå for store omkostninger ved ny implementering, opdatering eller tilbagekaldelse.