Invention

Invention

Definition

En overordnet betegnelse for opdagelser, viden og idéer, der kan skabe nye produkter eller processer.

Freeman: “En invention er en idé, en skitse eller en model for en ny eller forbedret anordning, produkt, proces eller system. Sådanne inventioner bliver ofte (men ikke altid) patenteret.”

Kilde

Freeman, C. (1982): The Economics of Industrial Innovation. 2. udgave. Francis Pinter.