Internetinterview

Internetinterview

Definition

Et interview, der foretages af et analyseinstitut og via internettet, hvor interviewer tilfældigt udvælger en respontgruppe, der får tilsendt mails med spørgeskema. Internetinterview som dataindsamlingsmetode er ofte hurtig og effektiv.