Internationaliseringsgrad

Internationaliseringsgrad

Definition

En del af en virksomhed eller organisations samlede værdikædeaktiviteter på udenlandske markeder.