Intellektuel ejendomsrettighed

Intellektuel ejendomsrettighed

Definition

Engelsk: IPR (Intellectual Property Rights)
Betegner en beskyttelse af opfindelser og idéer gennem patenter på ”ting”, vi ikke kan røre ved, herunder brugsmodeller, varemærker, ophavsret og design.

Synonymer

Immaterielret