Insolvens

Insolvens

Definition

En manglende evne til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Der skelnes mellem to grader insolvens. Den milde form er teknisk insolvens, hvor en persons eller virksomhedens passiver (gæld) er større end aktiverne, men hvor vedkommende stadig er i stand til at overholde sine forpligtelser over for långiverne, og egentlig insolvens, hvis vedkommende ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser over for långiver, og situationen derfor leder til en konkurs.

Kilde

Juhl, S. (2010): Start din egen virksomhed. 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Libris