Informationssamling

Informationssamling

Definition

En aktivitet, hvor en person (ansat i en virksomhed) indsamler information om et givent emne (fx et marked) med henblik på at kunne træffe beslutninger ud fra et velargumenteret grundlag.