Informationskampagne

Informationskampagne

Definition

En kommunikationskampagne, der har til formål at oplyse og informere forbrugere om et givent emne med det formål at sætte emner på dagsordenen, så de egenhændigt kan finde handlingsanvisninger til fx rygestop samt at træffe beslutninger om et givent emne inden for sundhedsadfærd eller lignende.

Synonymer

Oplysningskampagne