Informational Technology (IT)

Informational Technology (IT)

Definition

Oversat: Informationsteknologi
Alle teknologier, der kan modtage, sende eller lagre information. I dag bruger man begrebet digital informationsteknologi (tidligere EDB) om teknologier som software og hardware, der omfatter brugen af computere, herunder lagring, udvikling, behandling, overførelse, kodning mv.