Industri

Industri

Definition

En betegnelse for et samfunds vareproduktion, der ikke omhandler bygge- og anlæg samt landbrug- og råvaresektoren. En industri dækker over en erhvervsaktivitet inden for varefremstilling, herunder føde-, drikke- og tobaksindustri, sten-, ler- og glasindustri, jern- og metalindustri samt møbelindustrien mv.