Indkøbspris

Indkøbspris

Definition

Den pris, som en virksomhed betaler for at indkøbe en vare med henblik på at sælge den videre eller forarbejde den.