Imageønske

Imageønske

Definition

En del af kommunikationstrekanten bestående af etos, identitet og imageønske. Imageønsket er det, du kommunikerer til omverdenen. Hvad skriver du om dig selv og hvordan iscenesætter du dig selv visuelt, auditivt, tekstuelt mv. Det har stor betydning for virksomhedens overordnede troværdighed, at der er overensstemmesle mellem identiteten (den, du er) og imageønske (det, du siger om dig selv).