Harvesting strategy

Harvesting strategy

Definition

Oversat: Høststrategi
Et planlagt ophør af et produkt i slutningen af dets livscyklus sideløbende med, at man maksimerer overskuddet fra sit salg. Markedsføringsudgifterne minimeres gradvist.

Synonymer

Høststrategi