GRUS

GRUS

Definition

Forkortelse for: Gruppeudviklingssamtale
Formålet med GRUS er at udvikle gruppens konkrete arbejdsopgaver, gruppens og den enkelte medarbejders motivation og ikke mindst samarbejdet i gruppen. GRUS minder på mange måder om MUS, men er i højere grad målrettet arbejdsgrupper (projektgrupper, netværksgrupper og teams), der arbejder sammen i gennem længere tid.