Græsrodsbevægelse

Græsrodsbevægelse

Definition

En gruppe af frivillige samfundsborgere, som repræsenterer og støtter en given sag, og forsøger at påvirke samfundet i en bestemt retning, fx Greenpeace, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) og Fredsbevægelsen.