Glidende kostpris

Glidende kostpris

Definition

En metode til at beregne den gennemsnitlige indkøbspris af en vare/enhed. Regnestykket se således ud: Samlede omkostninger divideret med antallet af enheder = gennemsnitlig kostpris.

Synonymer

Gennemsnitlig kostpris