Funktionær

Funktionær

Definition

En betegnelse for en fastansat lønmodtager, typisk beskæftiget med administrativt eller teknisk arbejde.