Frivillig kæde

Frivillig kæde

Definition

En række selvstændige detailbutikker, der ejes og drives af en indehaver, og som indebærer fælles indkøb og markedsføring samt fælles regler om skiltning, sortiment, indretning af inventar mv.