Fremmedkapital

Fremmedkapital

Definition

En betegnelse på kapital, der er indskudt i en virksomhed udefra, fx fra en investor, bank, leverandør mv.