Freelance

Freelance

Definition

(1) En titel på en person, som arbejder selvstændigt og bliver betalt pr. time eller pr. opgave.

(2) En betegnelse på enkeltopgaver, som ikke kræver, at en person en fastansat.