Forretningsområde

Forretningsområde

Definition

Virksomhedens afgrænsede område af et marked, hvori den driver forretning.