FNOS

FNOS

Definition

Forkortelse for: Fjern, Nedprioriter, Opprioriter, Skab
En model, der betegner, hvilke strategiske overvejelser en virksomhed kan foretage sig i forbindelse med produktinnovation og ved at fjerne, nedprioritere eller opprioritere eksisterende egenskaber eller ved at skabe nye egenskaber. Modellen er inddelt i ’fjern egenskaber’ og ´nedgradér egenskaber’ (forenkling af et produkt) samt ’opgradér egenskaber´ og ´skab egenskaber´ (giv eller skab nye/anderledes egenskaber ved et produkt).

Kilde

Kim, C. & Mauborgne, R. (2005): Blue Ocean Strategy. Harvard Business School Press.