Finansiel post

Finansiel post

Definition

Poster i en regnskab, der vedrører finansielle indtægter- og udgifter, herunder renter og gebyrer.