Field research

Field research

Definition

Informationssamling af data, som ikke i forvejen eksisterer og derfor giver ny viden om det undersøgte felt. En markedsanalyse gennemføres oftest som en kombination af desk research og field research.