Fast omkostning

Fast omkostning

Definition

En omkostning i en virksomhed, institution, forening eller organisation, som er uafhængig af produktion, omsætning eller forbrugets størrelse, fx lokaleomkostninger, elektricitet, vand.