Elektronisk regning

Elektronisk regning

Definition

En betegnelse for en regning, der kan sendes og betales elektronisk.