Eksponeringsvurdering

Eksponeringsvurdering

Definition

En del af en risikoanalyse, hvor en virksomhed vurderer, hvor eksponeret den er for at blive påvirket af eventuelle ”farer” (hændelser).