Ejerregister

Ejerregister

Definition

Det register, som Erhvervsstyrelsen fører over visse kapitalejeres kapitalposter, jf. § 58.