Dybdeinterview

Dybdeinterview

Definition

Et interview, der har til formål at give et dybdegående kendskab til respondenten eller det emne, interviewet omhandler.