DPO

DPO

Definition

Forkortelse for: Data Protection Officer
Oversat: Databeskyttelsesrådgiver
En intern/ekstern person, der skal understøtte, at virksomheden til stadighed overholder reglerne i Databeskyttelsesloven. DPO’en skal løbende inddrages i spørgsmål vedr. behandling, systemer, sikkerhed, procedurer mv. vedr. persondatabeskyttelse og er virksomhedens kontakt til Datatilsynet. Alle offentlige myndigheder skal have udpeget en DPO.