Divergent tænkning

Divergent tænkning

Definition

En metode inden for kreativitet, hvor en person tænker på måder, der er forskellig fra andre og mere konventionelle måder. Med divergent tænkning kombinerer man ting og metoder på nye måder, udfordrer det eksisterende, søger det nye og uforudsete, er villig til at begå fejl og venter med at vurdere.