Disponibel indkomst

Disponibel indkomst

Definition

Det beløb, som en lønmodtager får udbetalt efter skat.