Direktion

Direktion

Definition

(1) En gruppe af topledere, der varetager den daglige ledelse af en virksomhed eller organisation.
(2) En betegnelse på et sted, hvor topledere i en virksomhed holder til.