DIN-modellen

DIN-modellen

Definition

DIN-modellen er et redskab til at udvikle bedre løsninger gennem en designdreven tilgang. Formålet med modellen er at opleve bedre og mere innovative processer og resultater, øge sandsynligheden for implementering, opnå mere tilfredse brugere samt at øge muligheden for udrulning af løsningerne til andre institutioner eller udlandet. DIN-modellen er inddelt i seks faser og fire gates. Faserne er: (1) Innovationsrummet, (2) Front end, (3) Konceptudvikling, (4) Udvikling, (5) Implementering og (6) Udrulning.