Digital natives

Digital natives

Definition

Oversat: Digitalt indfødte
Betegner personer, der er født i årene 1995 og frem, hvor teknologi og internet var en naturlig del af deres opvækst. De har en oplevelse af en verden som digital og konstant online.

Synonymer

Generation Z