Digital indfødt

Digital indfødt

Definition

Betegner personer, der er født i årene 1995 og frem, hvor teknologi og internet var en naturlig del af deres opvækst. De har en oplevelse af en verden som digital og konstant online.