Det centrale ledelsesorgan

Det centrale ledelsesorgan

Definition

(a) Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse
(b) Direktionen i selskaber, der alene har en direktion
(c) Direktionen i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd