Den uafhængige omverden

Den uafhængige omverden

Definition

En del af en virksomheds omverden (eksterne forhold), som udgør demografiske-, kulturelle-, teknologiske-, og økonomiske forhold samt miljø og massemedier. Forholdene kan påvirke virksomhedens fremtidige drift og kan ikke styres eller påvirkes af virksomheden selv.

Synonymer

Fjernmiljø