Den tredobbelte bundlinje

Den tredobbelte bundlinje

Definition

Virksomheders ansvar over for mennesker (fattigdom, sociale hensyn og menneskerettigheder), jordkloden (bæredygtighed og miljø) og profit (økonomi) i deres daglige drift.

Synonymer

De 3 P´er