De minimis-støtte

De minimis-støtte

Definition

En pulje, der giver støtte/tilskud til initiativer, som har til formål at fremme integration mellem forskellige forsyningssektorer. Forordningen tillader statsstøtte, når den samlede ‘de minimis’-støtte ikke overstiger 200.000 euro (1,5 mio. kr.) over en periode på tre regnskabsår.

 

Kilde

Energi- Forsynings- Og Klimaministeriet (ekfm.dk)