CV

CV

Definition

Forkortelse for: Curriculum vitae
En oversigt over en persons (arbejds)livsbane i forbindelse med tidligere ansættelser, uddannelse samt eventuelle kurser, workshops mv.