Cityorienteret beliggenhed

Cityorienteret beliggenhed

Definition

En virksomhed eller organisation, der er placeret i et butikscenter. Virksomheder med denne beliggenhed er bl.a. detailbutikker, der sælger direkte til kunder, samt servicevirksomheder inden for restauration, café samt frisører, optikere mv. Cityorienteret beliggenhed er sammenlignelig med centerorienteret beliggenhed, men hvor virksomheder med centerorienteret beliggenhed blot er placeret i et butikscenter.